Tutorials

  • All
  • Uncategorized

การใช้งาน CloudFlare Flexible SSL

เมื่อเข้าสู่ระบบ กดไปที่เมนู SSL/TLS --> กดเลือก Full     จากนั้นเลื่อนไปด้านล่าง เพื่อกำหนดให้ใช้งาน Automatic HTTPS Rewrites เพื่อแก้ปัญหา Mixed content   และเปิด Always use HTTPS ด้วย

การเชื่อมต่อเว็บกับ CloudFlare CDN

เมื่อสมาชิกเสร็จแล้ว จะเข้ามาสู่หน้า Add Site   ให้ทำการเพิ่ม Domain Name ของเราเข้าไป  --> คลิก Add Site   จากนั้นเลือกแพลนเป็นแบบ Free --> คลิก ​Confirm Plan     กรอกข้อมูลช่อง Type , Name , IP Address  --> คลิก Add record     (รูปลูกศรทะลุเมฆก็คือมันจะใช้งานผ่าน CloudFlare นั่นเอง) ให้คลิกที่ Continue     เลื่อนลงมาดูหัวข้อที่ 2. ให้คัดลอกข้อมูล Nameserver1 , Nameserver2 ของ Cloudflare ไปเปลี่ยน เพื่อให้ Nameserver ชี้มาที่ Cloudflare [...]

วิธีอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์มายังเว็บโฮสติ้งด้วยโปรแกรม FileZilla

การดูข้อมูล FTP ลูกค้าสามารถดูได้ผ่านทางอีเมลที่ทางรักคอมจะส่งข้อมูลการใช้งานสำหรับ Package Sharehost นะครับ ส่วน Package VPS ลูกค้าสามารถไปสร้าง FTP ได้ตามคู่มือนี้เลยครับ การบริหารจัดการ FTP Account   1.เชื่อมต่อ FTP     ใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้ลงไปตามช่องต่างๆ ดังรูป 1.Host : ใส่เลข IP Address ที่ได้รับ หรือชื่อเว็บไซต์ของลูกค้าเอง 2.Username : ชื่อผู้ใช้ที่ได้สร้างเอาไว้ 3.Password : รหัสผ่านที่ได้สร้างเอาไว้ 4.Port : ใส่เลข 21 หรือปล่อยว่างเอาไว้ก็ได้ จากนั้นกดปุ่ม Quickconnect เพียงแค่นี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้ว 2.การอัพโหลดไฟล์   เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ Domains -> เลือกชื่อ Domain ที่ต้องการอัพโหลดไฟล์ -> คลิก Public_html [...]

สร้าง Database ใน DirectAdmin

1. การ Login เข้าระบบ DirectAdmin   2. เมื่อเข้าระบบมาได้แล้ว ให้กดไปยังเมนู Your Account --> MySQL Management     3. กด Create new Database     4. กรอกข้อมูล Database Name, Database Username , Username Password --> กด create     5. หากสำเร็จจะแจ้งสถานะดังภาพ

การติดตั้งปลั๊กอิน Really Simple SSL

1. การ Login เข้าระบบ WordPress   2. เมื่อเข้าระบบมาได้แล้ว ให้กดไปยังเมนู Plugins > Add New    3. กดค้นหาปลั๊กอินชื่อ Really Simple SSL > Install Now   4. กดติดตั้งปลั๊กอิน Activate   5. กดใช้งานปลั๊กอิน Go ahead, activate SSL!   6. หากสำเร็จจะแจ้งสถานะดังภาพ (https)

เอกสารที่ใช้สำหรับการจดทะเบียนโดเมนเนม .th

การตั้งชื่อโดเมน .th   1. ชื่อโดเมน .th แต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ (a-z) และ/หรือ ตัวเลขอารบิค (0-9) โดยชื่อโดเมนต้องมีความยาวอย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 63 ตัว 2. ชื่อโดเมนประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ “-” (เครื่องหมายขีดสั้น) คั่นระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขได้ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ใช้ในลำดับเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ และไม่สามารถใช้เรียงติดกันได้ 3. ชื่อโดเมนที่เลือกจะต้องใช้ตัวอักษรที่มาจากชื่อภาษาอังกฤษของชื่อต่างๆ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่นใน นโยบายเฉพาะเจาะจงตามหมวดหมู่ชื่อโดเมน - กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อองค์กรหรือชื่อหน่วยงาน ชื่อที่เลือกนั้นจำเป็นต้องสื่อถึงชื่อองค์กรหรือชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยอาจเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ คำหรืออักษรย่อ ที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กรหรือชื่อหน่วยงาน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข - กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อโครงการ ชื่อที่เลือกนั้นจำเป็นต้องสื่อถึงชื่อโครงการนั้นได้อย่างชัดเจน โดยอาจเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ คำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง ของชื่อโครงการ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข - กรณีตั้งชื่อโดเมนตามเครื่องหมายการค้า ชื่อนั้นจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกประการ ทั้งตัวอักษรและตัวเลข (ไม่อนุญาตให้แปลงเครื่องหมายรูปภาพเป็น ชื่อหรือคำหรืออักษรได้) 4. ชื่อโดเมนจะต้องไม่เป็นคำสงวนและคำเฉพาะ (คำสงวนและคำเฉพาะ) [...]