ระบบ Backup ของ Ruk-com

ระบบ Backup ของ Ruk-com

ปัจจุบันระบบของ Ruk-Com อยู่บน Cloud แบบ 100% ซึ่งเป็น  Base On Virtualization และทุกส่วนอยู่บนระบบ Cluster ทางเราจึงมีการดำเนินการจัดทำระบบ backup จะแยกออกเป็นส่วนๆดังนี้ครับ

Share Hosting / VPS

1. Snapshot VM
ในส่วนนี้จะทำเป็น Daily Backup คือสำรองข้อมูลทุกวันกรณีมีปัญหาเช่น Datacenter เกิดเหตุไฟไหม้หรือเคสที่ไม่สามารถ Recovery ระบบได้เราถึงจะดึงข้อมูลส่วนนี้กลับมาใช้ แต่ไม่สามารถ Recovery เป็นราย User ได้

2. Database Backup
ใน Share Hosting/VPS เรามีการทำ Daily Backup ด้วยการ Export file SQL ของลูกค้าทุกคนเก็บไว้ทุกวันสามารถย้อนหลังได้สูงสุด 7 วัน

3. Full backup (files)
เป็น weekly backup สาเหตุเพราะว่าขั้นตอนการ sync file จะใช้เวลาค่อนข้างนานถ้าปริมาณ file มีจำนวนมาก และในเวลา 24 ชั่วโมงในบาง Share host จะทำงานยังไม่เสร็จ จึงเกิดปัญหา process ซ้ำซ้อนและทำให้กระทบกับ performance การใช้งานกับลูกค้า ในส่วนนี้ย้อนหลังได้สูงสุด 14 วัน

ระบบ Backup ของทางรักคอมได้แยกส่วนไว้อย่างชัดเจน และ ข้อมูลของลูกค้าทุกท่านจะถูกรักษาไว้อย่างดีด้วยการ Backup ข้าม Datacenter และมีการทำในส่วนของ Security Policy ตามมาตรฐาน ISO 27001 อย่างครบถ้วน