การ Backup และ Restore

การ Backup และ Restore

1.สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการ สำรองข้อมูล และ การกู้คืนข้อมูล สามารถเข้าไปจัดการได้ที่เมนู Create / Restore Backups

2.ในการกด Backup นั้นจะแยกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆที่เราสามารถ Backup และ Restore แยกได้คือ

Website Data : ไฟล์ข้อมูลของเวปไซต์เรานั่นเอง
E-Mail : สำรองข้อมูลของ
Email FTP : ข้อมูลของ Account ที่ใช้งาน FTP และค่า configuration ต่างๆ
Database : สำรองข้อมูลของฐานข้อมูล (MySQL)

ในขั้นตอนนี้สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการ กด Backup เฉพาะโดเมนใดหรือต้องการทั้งหมดก็ได้ เมื่อกด create Backup แล้วจะมี แจ้งเตือนขึ้นที่ Message System ทางด้านขวา

หากเราทำการกด Create Backup แล้วเราจะพบกับไฟล์ในรูปแบบของ Compression และเราสามารถ Download มาเก็บไว้ในเครื่องเรา หรือเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ก็ได้

 

ขั้นตอนการ restore ข้อมูล

เราสามารถเลือกไฟล์ของวันที่ที่เราต้องการจะย้อนกลับไป และสามารถเลือก custom แยกได้ว่าจะ restore เฉพาะ ไฟล์เวป , Database หรือ Email