การปรับ Skin ของ Directadmin

การปรับ Skin ของ Directadmin

การปรับ Skin ของ Directadmin

ทาง Ruk-Com Hosting จะมีการปรับ Skin ของ Directadmin เป็น version ล่าสุด (Evolution -> link https://directadmin.com/evolution.php ) เพื่อให้ใช้งาน feature ได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นมีผลกับ Share Hosting และ WordPress Hosting ทุก Package หากลูกค้าไม่ถนัดหรือต้องการใช้ Version เก่าสามารถเปลี่ยนกลับได้ดังนี้

สำหรับลูกค้าที่เป็น skin version ใหม่ (Evolution) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้

1. Login Directadmin และไปที่ System Info & Files > Site Summary/ Statistics /Logs

2. คลิกที่ Edit Account Configuration > เปลี่ยน Skin Enhanced > Save

สำหรับลูกค้าที่เป็น skin version เก่า (Enhanced) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้

1. Login Directadmin และไปที่  Site Summary/ Statistics /Logs > ตาราง Setting

2. เปลี่ยน Skin เป็น Evolution > Save