การจัดการไฟล์ผ่าน Directadmin

การจัดการไฟล์ผ่าน Directadmin

เราสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ไฟล์ได้ในหัวข้อ File Manager ด้วยความสามารถเทียบเท่ากับการ FTP

Screen Shot 2560-01-16 at 5.54.21 PM

Screen Shot 2560-01-16 at 5.55.40 PM