การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน App mail สำหรับ IOS

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน App mail สำหรับ IOS

  1. การเพิ่ม Mail ใน iphone หรือ ipad
    1.1 ไปที่การตั้งค่า > เมล แล้วแตะบัญชี  หรือที่ app Mail ของคุณ
    1.2  แตะเพิ่มบัญชี จากนั้นเลือกผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

และเลือก อื่นๆ

2. ป้อนชื่อ ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน และคำอธิบายสำหรับบัญชีของคุณ
สำหรับวิธีการตั้งค่า ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน email สามารถดำเนินการได้ตาม Link ด้านล่างได้ทันที

บริการจัดการ Email Account

แตะถัดไป แอปเมลจะพยายามค้นหาการตั้งค่าสำหรับอีเมลของคุณและตั้งค่าบัญชีจนเสร็จเรียบร้อย หากแอปเมลพบการตั้งค่าสำหรับอีเมลที่คุณใช้ ให้แตะเสร็จสิ้น เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการตั้งค่าบัญชีของคุณ

3.ป้อนการตั้งค่าบัญชีด้วยตนเอง
3.1 เลือก IMAP

3.2  กรอกรายละเอียดข้อมูล Incoming Mail Server และ Outgoing Mail Server ของ Email ดังนี้

– Hostname กำหนดค่า Server จดหมายขาเข้า/ขาออก เช่น mail.yourdomain.com

– Username ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น [email protected]

– Password  รหัสผ่าน Email Account

หากการตั้งค่าอีเมลของคุณถูกต้องแล้ว ให้แตะบันทึก เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเพิ่มบัญชี หากการตั้งค่าอีเมลไม่ถูกต้อง ระบบจะขอให้คุณแก้ไขการตั้งค่าดังกล่าว

หากมี alert เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ SSL ให้กด ”ไม่” แล้วกดบันทึก