การตั้งค่า E-MAIL MacOs

การตั้งค่า E-MAIL MacOs

1. เข้าที่ Mail -> Add Account

 

 

2. เลือก Other Mail Account

 

 

 

3. ใส่ e-Mail, Password และกด Sign In

 

 

 

4. เลือก Account Type

และใส่ Incoming, Outgoing Mail Server : mail.domain.com

เช่น mail.ruk-com.in.th