การตั้งค่า E-mail Android

การตั้งค่า E-mail Android

1. เข้า App อีเมล (E-mail)

 

2. เข้าที่ ตั้งค่า (Setting)

 

3. กด เพิ่มแอคเคาท์

 

4. ใส่ e-mail และ password จากนั้นกด การตั้งค่าเอง

 

5. กด บัญชี IMAP

 

6. ใส่ ชื่อผู้ใช้ ให้เหมือนกับอีเมล

 

7. ตั้งค่า เซิร์ฟเวอร์การรับ และ เซิร์ฟเวอร์การส่ง เป็น mail.(nameserver) เช่น mail.ruk-com.in.th

 

8. ตั้งค่า ชื่อผู้ใช้ เป็นอีเมล จากนั้นกด ลงชื่อเข้าใช้