วิธีการตั้งค่าอีเมล @Yourdomain.com ให้ส่งและรับผ่าน Gmail

วิธีการตั้งค่าอีเมล @Yourdomain.com ให้ส่งและรับผ่าน Gmail

1. เปิดไปที่หน้า inbox ของ Gmail ให้คลิก Settings (การตั้งค่า)

2. จากนั้นเลือกแถบ Accounts and Import (บัญชีและการนำเข้า) และให้ไปที่เมนู Send mail as (ส่งอีเมลในชื่อ) และคลิก Add another email address you owe (เพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นอีก)

3. ให้ กำหนดชื่อ และ ระบุอีเมลที่ต้องการ ในช่อง แล้วคลิก Next Step (ขั้นตอนต่อไป) ได้เลย

4. กำหนดข้อมูลสำหรับ Email Alias ที่จะนำมาใช้ส่งผ่าน Gmail

 • เซิร์ฟเวอร์ SMTP: ระบุ SMTP ของ Mail Server เช่น mail.domain.com
 • Port พอร์ต: กำหนด 587 หรือ 465
 • Username ชื่อผู้ใช้: ระบุอีเมลที่ต้องการ
 • Password รหัสผ่าน: ระบุรหัสผ่านของอีเมล
 • เลือก Secured connection using SSL (การเชื่อมต่อที่รักษาความปลอดภัยด้วย SSL)
 • หลังจากตั้งค่าแล้วให้คลิก Add Account (เพิ่มบัญชี)

5. จากนั้นคลิก ปิดหน้าต่าง และเข้าไปตรวจสอบที่ Email: [email protected] เพื่อตรวจสอบ ที่ Gmail ได้ทำการส่ง จดหมายยืนยัน ไปให้แล้ว จากนั้นให้คลิก Link ที่อยู่ในจดหมายเพื่อยืนยัน

6. หลังจากยืนยันเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่หน้า Accounts and Import แล้วในส่วนของ Sent mail as: ให้คลิก make default ภายใต้บัญชีอีเมล Alias ที่ได้ทำการเพิ่มไว้ก่อนหน้านี้

หลังจากได้ทำการตั้งค่าให้ส่งออกได้แล้วผ่าน Gmail ต่อไปจะเป็นในฝั่งขารับ เพื่อรับจดหมายที่ถูกส่งเข้ามา

Warning : ในกรณี Package WordPress Hosting และ Web Hosting จะไม่สามารถตั้งต่า Email ขารับ (POP3) ได้
เนื่องจากเป็น Package Sharehost ซึ่งติดในเรื่องของ Security ของ  Server

Warning : ถ้าหากเป็น Package VPS สามารถตั้งค่า Email ขารับ (POP3) ตามขั้นตอนถัดไปได้เลย

7. การตั้งค่าขาเข้าของ Email ให้ไปที่เมนู Accounts and Import (บัญชีและการนำเข้า) ที่ Gmail และคลิก เพิ่มบัญชีอีเมล ภายใต้หัวข้อ Check mail from other accounts (ดูอีเมลจากบัญชีอื่น):

8. ให้ใส่ Email address (ที่อยู่อีเมล): ตามที่เพิ่มไว้แล้วคลิก Next (ถัดไป)

9. เลือก Import emails from my other account (นำเข้าอีเมลจากบัญชีอื่นของฉัน) (POP3) แล้วคลิก Next (ถัดไป)

10. กำหนดข้อมูลของ Server

 • Username (ชื่อผู้ใช้): ใส่อีเมล [email protected]
 • Password (รหัสผ่าน): ใส่รหัสผ่านเมล
 • เซิร์ฟเวอร์ POP: ใส่ pop server เช่น mail.domain.com
 • Port (พอร์ต): เลือก 110
 • เลือก Leave a copy of retrieved message on the server (เก็บสำเนาของข้อความที่ดึงออกมาไว้บนเซิร์ฟเวอร์) – หัวข้อนี้จะเป็นการกำหนดว่าจะเก็บเมลที่เข้ามาไว้ใน Server ต้นทางไหม หรือจะให้ลบทันทีเมื่อมีการดึงมาไว้ที่ Gmail
 • Label incoming messages (ติดป้ายกำกับข้อความที่เข้ามา) – หัวข้อนี้จะเป็นการกำหนดให้แสดงป้ายกำกับว่าเมลฉบับนี้ส่งมาถึง Email Alias เพื่อง่ายในการเปิดอ่าน หรือจะไม่เลือกก็ตามสะดวก
 • คลิก Add Account (เพิ่มบัญชี)

11. หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้ไปที่หน้า inbox ของ Gmail  อีเมลจาก [email protected] จะทยอยเข้ามาใน inbox หลังจากนี้การรับส่งเมล์ก็สามารถที่จะทำผ่าน Gmail ได้เลย โดยที่ไม่ต้องไปเปิดใน Webmail ของทาง Hosting