ขั้นตอนการแจ้งปัญหาผ่านระบบ Ticket

ขั้นตอนการแจ้งปัญหาผ่านระบบ Ticket

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ Ruk-com Hosting และเลือกเมนู แจ้งปัญหาได้ที่

https://hostings.ruk-com.in.th/clientarea.php

2.  เลือกเมนู ช่วยเหลือ –> รายการคำถามของฉัน –> สร้างคำถามใหม่ และเลือกแผนกที่ต้องการแจ้งปัญหา

Billing – ปัญหาเกียวกับการเงิน

Sales – ติดต่อฝ่ายขาย / ใบเสนอราคา

Hosting Support – แจ้งปัญหาเกียวกับ การใช้งาน Hosting

Dev Support – แจ้งความต้องการแก้ไข Website หรือบริการอื่นๆ นอกเหนือจาก Hosting

3. ใส่ข้อมูลต่างๆเพื่อแจ้งทีมงานให้แก้ไขปัญหา

***  คำแนะนำสำหรับลูกค้า แนบรูปภาพและแจ้งปัญหาโดยละเอียดของ Website ที่มีปัญหาเพื่อให้ทีมงานสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

4. หลังจากส่งข้อมูลเสร็จ จะได้หมายเลข Ticket เพื่ออ้างในการการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่

5. หากลูกค้าต้องการติดตามการแจ้งไขปัญหาสามารถตรวจสอบได้ที่

ช่วยเหลือ –> รายการคำถามของฉัน
https://hostings.ruk-com.in.th/submitticket.php

หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อเพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับ ทีมงานผ่านระบบ Ticket สามารถดำเนินการได้ที่ วิธีเพิ่ม Sub Account เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อ