เพิ่มแผนก Dev Support สำหรับดูแลลูกค้าที่เวปไซต์ที่มีปัญหาราคาเริ่มต้น 500 บาท

เพิ่มแผนก Dev Support สำหรับดูแลลูกค้าที่เวปไซต์ที่มีปัญหาราคาเริ่มต้น 500 บาท

 

Ruk-Com Hosting ได้เพิ่มแผนก Development Support  สำหรับแก้ไขปัญหา / ปรับแต่ง เวปไซต์ตามความต้องการของลูกค้า เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา Web Application หลากหลายภาษาเช่น PHP , HTML, CSS , JS  รวมถึง Framework และ CMS ต่างๆเช่น WordPress , Laravel , Codeigniter และภาษาที่ใช้พัฒนาเวปไซต์อื่นๆ โดยเราคิดราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 100 บาท ตามความยากง่ายของงาน โดยจะแบ่งลักษณะงานดังนี้

 

 

รายละเอียดงาน ราคา การรับประกัน
ติดตั้ง CMS  / Plugin / Themes 500-5,000  1 สัปดาห์
แก้ปัญหา Error / Warning ต่างๆ (PHP , CSS, JS) 3,000 – 15,000  1 สัปดาห์
ปรับแต่ง / แก้ไข ตามรูปแบบที่ต้องการ  (HTML, CSS, WordPress) 500 – 5,000  1 สัปดาห์
ปรับแต่ง / แก้ไข เพื่อประสิทธิภาพ (Performance Coding) 1,000 – 30,000  1 เดือน
ปรับแต่ง / แก้ไข เพื่อความปลอดภัย (Secure Coding) 3,000 – 50,000  1 เดือน
แก้ปัญหา Malware ในเว็บไซต์ WordPress 3,000 – 50,000  1 สัปดาห์
พัฒนา Plugin / Themes ตามความต้องการ 1,000 – 25,000  1 เดือน
พัฒนาระบบตามความต้องการ 20,000 – 200,000  3 เดือน

 

หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม, แจ้งปัญหา หรือ ต้องการปรับแต่งเวปไซต์ตามความต้องการสามารถเปิด Ticket ผ่านระบบได้ที่  Ruk-Com Support

 

*** เนื่องจากบริการนี้อยู่นอกเหนือจากบริการ Hosting Service  ระยะเวลาในการคิดค่า Manday และระยะเวลาในการดำเนินงานจะอ้างอิงตามเวลาเปิดทำการ คือ 09:30-18:00 จันทร์-ศุกร์ เท่านั้น ***