วิธีการเพิ่ม Sub-Account หรือ เพิ่ม E-mail แจ้งเตือน

วิธีการเพิ่ม Sub-Account หรือ เพิ่ม E-mail แจ้งเตือน

วิธีการเพิ่ม Sub-Account หรือ เพิ่ม E-mail แจ้งเตือน

 

 

1. Login เข้าสู่ระบบสมาชิก แล้วเข้าที่ เพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อ

 

2.ใส่ข้อมูลส่วนตัวแล้วเลือก 

3. ตั้งค่า 

ดูและจัดการตัวแทนขาย
หรือยกเลิก

 

llow this user to open tickets in your account  – อนุญาตให้ Account นี้เปิด Tickets แจ้งปัญหา