การจัดการ Pages

การจัดการ Pages

ผู้ดูแลระบบสามารถกดเพิ่ม Page ได้หลายวิธีเช่น

1. เพิ่ม Page จากMenu Pages ทางด้านซ้ายของ Admin Menu และเลือกการกดปุ่ม Add New พื่อเข้าสู่หน้าเพิ่ม Page ใหม่
2. เพิ่ม Page จากหน้า All Pages และกดปุ่มAdd New เพื่อเข้าสู่หน้าเพิ่ม Page ใหม่

การจัดการข้อมูล Page

1. สามารถกำหนดชื่อของหน้าได้ในส่วนนี้
2. รายละเอียดของหน้า ในส่วนนี้หากท่านไม่ถันดในการจัดหน้าแบบที่ WordPress มีให้มาท่านสามารถใช้ Plugin ช่วยในการจัดการ layout ได้ครับ
จะมี Plugin ที่แนะนำคือ  Page Builder by SiteOrigin เป็น Plugin Free ที่ช่วยท่านได้อย่างมากมาก
3. Featured Image จะสามารถกำหนดรูปประจำ page นั้นๆเพื่อทำการแชร์ หรือ ใช้แสดงในหน้าได้
4.Parent page ใช้บอกว่าเพจนี้อยู่ภายใต้เพจอะไร มีผลต่อ url ของเพจนี้ Template เป็นตัวเลือก layout ของเพจนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใช้ธีมอะไร

หลังจากสร้าง Page มานั้นสามารถจัดการ การเข้าถึงได้ดังนี้

1. ต้องการให้โชว์ลิงค์ของ page นั้นในหน้าเว็บไซต์เลย เลือก public
2. ต้องการให้ใส่รหัสผ่านจึงจะลิงค์ไปยัง page นั้นเลือกVisibility: password protected และทำการตั้ง Password
3. ต้องการซ่อนลิงค์ไว้ แต่แสดงให้เห็นเฉพาะทีมงานที่ login ผ่าน domain.com/wp-admin เลือกVisibility : Private
4. ต้องการกำหนดวันแสดงผล ล่วงหน้าก็สามารถทำได้เช่นเดียวกับ Post โดยสามารถตั้งได้ที่ Publish immediately และทำการเลือกวันและเวลาที่ต้องการ