ทำให้การวิเคราะห์ Access Log ง่ายขึ้นด้วย goaccess

ทำให้การวิเคราะห์ Access Log ง่ายขึ้นด้วย goaccess

Goaccess เป็น Tools สำหรับช่วยวิเคราะห์ Log ของเว็บเซิฟเวอร์ที่รองรับทั้ง Apache และ Nginx โดยจะทำการจัดกลุ่มและทำ report แบบ realtime ให้เราดูได้ง่ายขึ้นด้วยการจัดกลุ่มเช่น ไฟล์ที่ request บ่อยที่สุด ,static file ที่มีการเรียกใช้งานเยอะที่สุด, Page 404 not found,จำแนกประเภทของ user agent, คำนวน Visior ให้เราทั้งหมด อื่นๆอีกมากมาย ^ ^

Feature
– General Statistics, bandwidth, etc.
– Time taken to serve the request (useful to track pages that are slowing down your site)
– Top Visitors
– Requested files & static files
– 404 or Not Found
– Hosts, Reverse DNS, IP Location
– Operating Systems
– Browsers and Spiders
– Referring Sites & URLs
– Keyphrases
– Geo Location – Continent/Country/City
– HTTP Status Codes
– Ability to output JSON and CSV
– Different Color Schemes
– Support for large datasets and data persistence
– Support for IPv6
– Output statistics to HTML. See report.
– and more…

การติดตั้ง GoAccess (CentOS 6.x)

ทดสอบใช้งาน goaccess

ทำ report มาดูในรูปแบบ html (ตัวอย่าง ที่นี่)

 


ข้อมูลเพิ่มเติม

http://goaccess.io
http://www.techsuii.com/2015/02/11/how-to-analyze-and-view-apache-log-interactive-on-linux