คู่มือการตั้งค่า Email SMTP ใน WordPress

คู่มือการตั้งค่า Email SMTP ใน WordPress

ทำไมต้องตั้งค่า smtp ใน wordpress

เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกเมล์จากเว็บไซต์ไปลง Junk mail หรือ Spam ซึ่งในส่วนนี้เป็นความน่าเชื่อถือ เเละเเสดงถึงความปลอดภัยของเมล์เรา ดังนั้น WordPress จึงมี Plugin : WP Mail SMTP  ที่ใช้งานได้ง่าย เเละฟรีมาให้ใช้งานได้ทุกเว็บไซต์

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบในส่วนจัดการ WordPress

เช่น http://yourdomain.com/wp-admin

2.ติดตั้งปลั๊กอิน Port smtp
Plugins >> Add New >> ช่องค้นหาพิมพ์ wp smtp >> กดปุ่ม Install Now >>กดปุ่ม Activated

3.เข้าหน้าตั้งค่าปลั๊กอิน >> กด WP Mail SMTP  >> กด Setting

4.รายละเอียดการตั้งค่าดังนี้

1. From Email : ระบุ Email Account ที่ต้องการใช้งาน

2. From Name : ระบุชื่อผู้ส่ง

3. Mailer : เลือก other SMTP

4. SMTP Host : mail.yourdomain.com เช่น mail.rukcom.in.th

    ** หากใช้อีเมล enterprise ใช้ webmail.yourdomain.com 

5. SMTP Port : กำหนด Port การเชื่อมต่อเป็น 587

6. Encryption : เลือก None

7. Auto TLS : ให้เลื่อนมาทางซ้าย เพื่อปิดการใช้งาน หรือ ON

8. Authentication : ให้เลื่อนมาทางซ้าย เพื่อเปิดการใช้งาน หรือ ON

9. SMTP Username : กรอกอีเมล์

10. SMTP Password : กรอกรหัสผ่าน

11. กดปุ่ม : Save Setting

5. ทดสอบส่งเมล์

5.1 กด Email Test >> กรอกเมล์ปลายทางเพื่อไว้ทดสอบ >> กดปุ่ม Send Email

5.2 หากส่งเมล์ไปยังปลายทางสำเร็จจะขึ้นดังรูป

5.3 ไปยังเมล์ปลายทางหากมีเมล์เข้าถือว่าการตั้งค่าสำเร็จเรียบร้อย