ตั้งค่าบัญชี IMAP บน APP Outlook สำหรับ iOS

ตั้งค่าบัญชี IMAP บน APP Outlook สำหรับ iOS

1. เข้าแอป Microsoft Outlook ถ้าใช้งาน Outlook สำหรับ iOS เป็นครั้งแรก ให้ใส่ที่อยู่อีเมลเต็มได้เลย และเลือก Add Account

2.ตั้งค่าในส่วน E-Mail
ตัวอย่าง
– E-mail Address : [email protected]
– Display Name :   user
– Discription : domain.com (ในส่วนนี้ใส่เป็นชื่อโดเมนได้เลยค่ะ)
IMAP Incoming Mail Server 

-IMAP Hostname : imap.domain.com

-IMAP PORT : 993

Port Security : SSL (เลือกเป็น SSL)

3.ตั้งค่าในส่วน E-Mail  ส่วนที่ 2
ตัวอย่าง
IMAP Username : imap.domain.com

-IMAP password : (Your password)

SMTP  Outgoing Mail Server 

-SMTP Hostname : smtp.domain.com

-IMAP PORT : 25
Port Security : NONE

จากนั้น กด ” Singin ” เพื่อเข้าสู่ระบบ