ตั้งค่า Plugin Postman SMTP แก้ปัญหา WordPress ส่งอีเมลไม่ได้

ตั้งค่า Plugin Postman SMTP แก้ปัญหา WordPress ส่งอีเมลไม่ได้

แก้ปัญหาส่ง Email จาก WordPress ไม่ได้ หรือตกถังขยะ เป็น Spam

การส่งอีเมล์จากเว็บไซต์ที่ทำด้วย WordPress มักจะมีปัญหาบ่อยๆให้เห็นคือ ส่งอีเมล์เข้าถังขยะ หรือส่งไม่ออกเลย การที่อีเมลของคุณ ส่งไปไม่ถึงอีเมลผู้รับ หรือส่งเมลได้แต่ไปตกอยู่ที่ถังขยะ เกิดจากความไม่น่าเชื่อถือจากต้นทางของอีเมลที่คุณใช้ในการส่งข้อมูล เช่น จาก Website หรือ Application ต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยใช้ Plugin POST SMTP

1.ทำการติดตั้งปลั๊กอิน Post SMTP หลังจากนั้นทำการ Activate  เมื่อเรียบร้อยแล้ว ไปที่เมนู Settings > Postman SMTP แล้วคลิกที่ปุ่ม Start Wizard

2. ช่อง Email Address ให้ใส่อีเมลที่ต้องการตั้งค่า และในช่อง Name ใส่ชื่ออะไรก็อะไรก็ได้ เรียบร้อยแล้วกด Next

3.การตั้งค่า Email ของ Gmail ระบบก็จะทำการเลือก smtp ของ gmail ให้เราโดยอัตโนมัติ จากนั้นก็คลิก Next

4.รอซักครู่ระบบจะทำการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะกับ Host ของเราให้โดยอัตโนมัติ (บางคนอาจจะไม่เหมือนกันกับตัวอย่าง) คลิก Next

5.เมื่อถึงขั้นตอนนี้ ให้คลิกที่ Link นี้ https://console.cloud.google.com/ เพื่อไปสร้าง Client ID และ Client Secret 

6. Create a project แล้วกด Create หลังจากนั้นไปที่ API & Services > OAuth consent screen

7. ให้เลือกเป็น External และกด Create

8. เข้ามาแล้วจะมีให้ใส่ข้อมูล App name , Support user email และ Developer contact infomation หลังจากเรียบร้อยแล้ว กด Save and continue ไปเรื่อยๆ จนถึง Back to dashboard ได้เลย

9. เมื่อเข้ามาที่หน้านี้ให้กด Publish App ได้เลย

10. เข้ามาที่หน้านี้ให้ไปที่เมนู Credentails > OAuth client ID

11. ในส่วนตรง Application type ให้เลือกเป็น Web Application ส่วน Name ให้ใส่เป็นอะไรก็ได้ หรือเป็นชื่อโดเมนตัวเองก็ได้ ส่วน ภาพที่ 2 ให้ copy ทั้ง Authorized javaScript origins  และ Authorized redirect URI ในข้อที่ 5 มาใส่และกด Create ได้เลย

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

12. เมื่อสร้าง OAuth client เรียบร้อยแล้ว จะได้เป็นข้อมูลของ Your Client ID และ Your Client Secret มาเพื่อนำค่านี้ไปใส่ในขั้นตอนถัดไป

13. นำค่าจากข้อ 12 มาใส่ที่ช่อง Client ID และ Client Secret และกด Next ไปเรื่อยๆ จนถึง Finish 

14. หลังจากตั้งค่าทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อย เราต้องไปกำหนด permission โดยคลิกที่ Grant permission with Google เพื่ออนุญาต

15. เลือกบัญชีที่เราต้องการตั้งค่าในการใช้งาน Email

16. คลิกที่ ขั้นสูง และไปที่ domain.com (ไม่ปลอดภัย)

17. หลังจากนั้นกด ดำเนินการต่อ เป็นอันตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อย

18. หลังจากตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการทดสอบส่ง Email โดยไปที่ Send a Test Email และใส่ Email ที่ต้องการทดสอบได้เลย

19. เมื่อทดสอบส่งแล้ว ถ้าหากตั้งค่าทุกอย่างถูกต้องแล้ว จะขึ้น Sending the message : Success เป็นอันเรียบร้อย