ตรวจสอบหมายเลข IP ที่ Login เข้ามาใช้งาน Directadmin

ตรวจสอบหมายเลข IP ที่ Login เข้ามาใช้งาน Directadmin

หากต้องการเช็คว่ามีการเข้ามาใช้งาน Directadmin เวลาไหน และหมายเลข IP Address ไหนที่เข้ามาใช้งาน สามารถเช็คได้ด้วยเมนู Login History

Screen Shot 2560-01-16 at 4.38.32 PM

Screen Shot 2560-01-16 at 4.42.11 PM