ทดสอบการใช้งาน Flask Python framework

ทดสอบการใช้งาน Flask Python framework

ก่อนที่จะเริ่มบทความนี้แนะนำให้ศึกษาและทำความเข้าใจการทำงานของ Platform จากบทความ Getting Started ก่อน

 

 

เริ่มต้นให้ทำการ Create Project และเลือกภาษาที่จะใช้พัฒนาเป็น Python  Application

 

 

 

หลังจากสร้าง Environment เรียบร้อยแล้วจะได้รายละเอียดดังนี้

 

 

 

เนื่องจากตัว Framework ได้มีการ pack ตัว Web Server (WSGI Toolkit) มาเรียบร้อยแล้วเราจึงไม่ต้องใช้ตัว Apache ที่ Start มากับ Platform ในที่นี้ผมจะทำการเปลี่ยน Port ของ Web Server ที่เป็นค่า Default ไปทำงานพอตอื่น และจะเอา Project ของ Flask มาทำงานที่พอต 80 แทนเพื่อทดสอบ Framework

 

 

แก้ไขค่า Config ของ Web Server ได้ง่ายๆด้วยเมนู Config

 

 

จากตัวอย่างผมจะเปลี่ยน Port Default ที่ทำงานอยู่ 80 ให้ไปทำงานที่ Port 88 แทน

 

 

หลังจากแก้ไขค่า Config แล้วจำเป็นจะต้อง reload config โดยทำการกดที่ปุ่ม restart node

 

 

 

หากทุกอย่างเรียบร้อย ตอนนี้จะไม่สามารถเข้าถึง Environment ได้

 

 

ขั้นต่อไปจะลองเอา Flask Framework มา Deploy อย่างง่าย โดยจะทดสอบโดยใช้ Deploy Project ผ่าน Git repository ที่ทาง อาจารย์ อนิราช มิ่งขวัญ ได้จัดเตรียมไว้ให้

 

 

ให้ทำการเลือก Add Repository และเพิ่ม URL ด้านล่างไปสำหรับทดสอบ

 

https://github.com/FITM-KMUTNB/RKFlask.git

 

 

 

ในขั้นตอนการ Deploy จะแยกเป็น 3 ขั้นตอน

 

  • Pre คือก่อนจะเริ่ม Clone Project เราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นหรือรันคำสั่งที่ต้องการได้
  • Deploy คือขั้นตอนนำ Code ของ Project มาวางไว้ใน Directory ที่เราต้องการ เพื่อใช้งาน
  • Post คือหลังจาก Deploy เสร็จจะให้ทำงานอะไรต่อบ้าง

 

 

ตัวอย่าง Pre Deploy ผมได้ทำการติดตั้ง Flask Framework ลงบนเครื่องเซิฟเวอร์ด้วยคำสั่ง pip install flask

 

 

 

 

และสุดท้ายตัว Post Deploy ผมได้ทำการทดสอบรัน Flask แบบง่ายผ่านคำสั่ง nohup

nohup python /var/www/webroot/ROOT/HelloCloud.py > /dev/null 2>&1 &

 

 

 

กด Apply Deploy เพื่อเริ่มการ Deploy

 

 

ทดสอบเข้าใช้งานผ่าน ผ่าน Environment name

 

 

 

 

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถทดสอบรัน Application ได้แล้ว

 

 

 

ในส่วนของการ Deploy และ Start Program จากตัวอย่างที่แสดงไปเป็นเพียงการทำสอบเพื่อให้เห็นผลลัพท์ของ Framework Flask เท่านั้น อาจจะยังไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง ทางผู้เขียนเพียงเพื่อทดสอบให้เห็นถึงการใช้งานและให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้คำสั่ง Linux และคำสั่งต่างๆเพื่อให้ใช้งานร่วมกับ Framework ได้เท่านั้น