ติดตั้ง php-imap extension ใน Directadmin

ติดตั้ง php-imap extension ใน Directadmin

สามารถใช้ได้กับ Custombuild 2 เท่านั้น

cd /tmp
wget files.directadmin.com/services/all/imap_php.sh
chmod 755 imap_php.sh
./imap_php.sh