ติดตั้ง php-imap extension ใน Directadmin

ติดตั้ง php-imap extension ใน Directadmin

สามารถใช้ได้กับ Custombuild 2 เท่านั้น

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set_php imap yes
./build php_imap