ติดตั้ง DELL OPENMANAGER

ติดตั้ง DELL OPENMANAGER

Dell OpenManager คือชุดซอฟแวร์ที่ Dell ทำออกมาเพื่อบริหารจัดการและตรวจสอบความผิดปกติของ Hardware โดยสามารถเรียกใช้งานผ่านทั้ง Web Interface และ SNMP เพื่อใช้งานร่วมกับซอฟแวร์ Monitor ต่างๆซึ่งโดยปกติเราจะไม่สามารถ Monitor อุปกรณ์ที่เป็น Physical ได้เช่น Harddisk ,พัดลม ระบายความร้อน, Raid Controller, อื่นๆ

ขั้นตอนการติดตั้ง (CentOS 6.5)

– ติดตั้ง Web Server ให้เรียบร้อย

– ติดตั้ง repository จาก Dell เพื่อเตรียม Library ต่างๆให้พร้อมใช้งาน

wget -q -O - http://linux.dell.com/repo/hardware/latest/bootstrap.cgi | bash

– ติดตั้ง Dell OpenManager Server Administrator

yum install srvadmin-all

– start service

/opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh enable
/opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh start

ทดลองเข้าใช้งานได้ที่ https://ip:1311 หากมีการใช้งาน firewall ก็ให้ allow tcp 1311 ด้วยครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://linux.dell.com/repo/hardware/omsa.html