แนะนำ GLANCES สำหรับตรวจสอบความผิดปกติของเซิฟเวอร์

แนะนำ GLANCES สำหรับตรวจสอบความผิดปกติของเซิฟเวอร์

Glances เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับ Admin มือใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณืในการตรวจสอบความผิดปกติของระบบเช่นการตรวจสอบ CPU/Memory usage, Swap, Disk I/O, Network ซึ่งปกติผมก็จะวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ด้วยคำสั่ง top ซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเจอสาเหตุ ซึ่ง Glances ตอบโจทย์ในเรื่องของความง่ายโดยจะแสดงผลความผิืดปกติกลับมาในรูปแบบ สี เช่น สีแดง แสดงว่ามีปัญหาแล้ว สีเขียวทำงานปกติดี อะไรประมาณนี้ ^ ^

 

ขั้นตอนการติดตั้ง

 

CentOS/RHEL 6.5

yum install glances

 

Ubuntu/Debian 13:10

sudo apt-get install python-pip build-essential python-dev
sudo pip install Glances
sudo pip install PySensors

หลังจากติดตั้งเรียบร้อยสามารถเรียกใช้งานผ่านคำสั่ง glances

 

 

การแสดงผลของสีประกอบไปด้วย

Green : the statistic is “OK”
Blue : the statistic is “CAREFUL” (to watch)
Violet : the statistic is “WARNING” (alert)
Red : the statistic is “CRITICAL” (critical)

 

สามารถเรียงการแสดงผลโดยใช้ key ต่างๆได้ดังนี้

c: Sort processes by CPU%
m: Sort processes by MEM%
p: Sort processes by name
i: Sort processes by IO Rate
d: Show/hide disk I/O stats
f: Show/hide file system stats
n: Show/hide network stats
s: Show/hide sensors stats
b: Bit/s or Byte/s for network IO
w: Delete warning logs
x: Delete warning and critical logs
1: Global CPU or Per Core stats
h: Show/hide this help message
q: Quit (Esc and Ctrl-C also work)
l: Show/hide log messages

แหล่งข้อมูล
http://www.sysads.co.uk/2014/02/monitor-ubuntulinux-mint-glances/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=monitor-ubuntulinux-mint-glances