การ Login เข้าใช้งาน Directadmin

การ Login เข้าใช้งาน Directadmin

หากลูกค้าทำการสั่งซื้อ Hosting หรือ VPS ที่เลือก Control Panel ที่เป็น Directadmin จะได้ข้อมูลการใช้งานรูปแบบนี้ http://ip:2222 และจะได้ Username Password สำหรับเข้าใช้งาน

Screen Shot 2560-01-16 at 2.33.13 PM

ให้ทำการนำ Username , Password ที่ได้มา Login หากเรียบร้อยจะได้ตามภาพด้านล่าง

Screen Shot 2560-01-16 at 2.36.37 PM

หากเป็นลูกค้า Share Hosting ทุก Package จะมีระบบ Auto Install แถมมาให้เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง CMS ต่างๆเช่น WordPress ,Joomla, Magento เป็นต้น ถ้าลูกค้าเป็นลูกค้า VPS ต้องสั่งซื้อระบบ Auto Install เพิ่มเดือนละ 150 บาทเท่านั้น Screen Shot 2560-01-16 at 2.36.43 PM