บริการจัดการ Email Account

บริการจัดการ Email Account

เมนู E-Mail Account สำหรับจัดการ Account E-mail

 

กด Create Account

Username  : ชื่อ account E-mail
Enter Password : รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน E-mail
Email Quota (Meg): ความจุในการเก็บ E-mail หน่วยเป็น Megabyte
Send Limit : กำหนดจำนวนการส่ง E-mail ออกต่อวัน

 

หลังจากกด create จะมีรายละเอียดของ account แสดงขึ้นมา

 

login เข้าใช้งาน email ได้จาก เมนูนี้

 

ใส่รายละเอียด email ที่ได้สร้างลงไป

 

ใช้งาน E-mail ได้เลยจ้าาา