การ Connect MySQL Workbench

การ Connect MySQL Workbench

1.  สามารถใช้ User Database ที่มีอยู่แล้วได้

2.  หากยังไม่ได้ทำการสร้าง User Database ใน DiretAdmin  สามารถทำตามคู่มือ https://help.ruk-com.in.th/topic/8224/

3. หลังจากสร้าง User Database เรียบร้อยแล้ว เข้าไปที่ Direct Admin  กดที่เมนู MySQL Management

4. จากนั้นกดเลือก User Database ที่ต้องการเชื่อมต่อจากภายนอก

การ Connect แบบระบุ IP Address

5.  ไปที่หัวข้อ Access Hosts พิมพ์ IP  ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ server  ที่ช่องหมายเลข 1 จากนั้น  กด Add Host ที่ช่องหมายเลข 2

การ Connect แบบทุก IP Address

6. จะสามารถเชื่อมต่อ Database จากภายนอกได้ทุก IP  โดยที่ไม่ต้องคอยมา Add IP ที่ต้องการเชื่อมต่ออีก ขั้นตอนในส่วนนี้คือการพิมพ์เครื่องหมาย % ที่ช่องหมายเลข 1 จากนั้นกด Add Host ที่ช่องหมายเลข 2

หมายเหตุ : การ Connect Database จากภายนอกมีโอกาสโดนสุ่ม password เพื่อเข้าถึง Database ได้