สร้าง Database ใน DirectAdmin

สร้าง Database ใน DirectAdmin

1. การ Login เข้าระบบ DirectAdmin

 
2. เมื่อเข้าระบบมาได้แล้ว ให้กดไปยังเมนู Your Account –> MySQL Management

 
 
3. กด Create new Database

 
 
4. กรอกข้อมูล Database Name, Database Username , Username Password –> กด create

 
 
5. หากสำเร็จจะแจ้งสถานะดังภาพ