วิธีการเเจ้งชำระค่าบริการ

วิธีการเเจ้งชำระค่าบริการ

  • ตรวจสอบยอดค้างชำระค่าบริการได้ที่ https://help.ruk-com.in.th/topic/16631
  • เมื่อทำการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่หน้าแจ้งชำระตาม Link นี้ได้เลย https://hostings.ruk-com.in.th/payment

  1. 1. ใส่ Email ที่ทำการสมัครสมาชิกไว้แล้ว  ตามหมายเลขที่ 1 ( หากมีการ login ระบบรักคอมไว้อยู่แล้ว สามารถข้ามขั้นตอนไปที่ 2.2 )
  2. 2. จากนั้นระบบจะทำการดึงข้อมูล invoice ออกมา สามารถทำการเลือก invoice ที่ต้องการแจ้งชำระ โดยระบุ วัน-เวลา ให้ตรงกับหลักฐานการชำระ ตามหมายเลขที่ 2
  3. 3. เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยให้ทำการกดแจ้งชำระเงินได้เลย

 

 

4. กรณีไม่สามารถเเจ้งชำระค่าบริการได้ขึ้นข้อความ ม่พบรายการโอนรบกวนรอ  5 – 10 นาที จึงเเจ้งชำระอีกครั้ง  ตรวจสอบ วัน เวลา และยอดชำระให้ตรงกับหลักฐานอีกครั้ง

5. หากยังไม่สามารถเเจ้งชำระค่าบริการได้ หรือ ไม่ทราบ วัน – เวลาในการโอน หรือเป็นการชำระแบบเช็คสามารถแจ้ง Link นี้ได้เลย https://hostings.ruk-com.in.th/company-payment