การบริหารจัดการ MySQL

การบริหารจัดการ MySQL

เมนู MySQL Management สำหรับบริหารจัดการ Account Database

Screen Shot 2560-01-16 at 4.57.40 PM

เริ่มต้นสร้าง Database Account โดยเข้าที่เมนู Create new Database

Screen Shot 2560-01-16 at 5.08.34 PM

Screen Shot 2560-01-16 at 5.10.27 PM

Database Name : ชื่อ Database
Database Username : ชื่อผู้ใช้งานสำหรับใช้ในการ Login
Username Password : รหัสผ่าน
Confirm Password : ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน MySQL Account ให้คลิ๊กเข้าไปที่ Database ที่เราต้องการจะแก้ไข และเลือก Modify Password

Screen Shot 2560-01-16 at 5.15.03 PM

Screen Shot 2560-01-16 at 5.15.59 PM

 

โดยปกติแล้ว Database จะยอมให้ localhost เท่านั้นทีสามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้ แต่ถ้าเราต้องการให้เครื่องอื่นมาเชื่อมต่อ Database เราจำเป็นจะต้องทำการ Allow IP ดังนี้ MySQL Management -> เลือก Database ที่ต้องการ  พิมหมายเลข IP Address และกด Add Host

Screen Shot 2560-01-16 at 5.19.53 PM