การบริหารจัดการ Domain ใน Directadmin

การบริหารจัดการ Domain ใน Directadmin

เมนู Domain Setup สำหรับการบริการจัดการ Domain เช่นการเพิ่ม ,ลบ, แก้ไข ชื่อโดเมน

 

Screen Shot 2560-01-16 at 2.48.43 PM

 

การเพิ่ม Domain ให้เข้าไปที่ Domain Setup-> Add Another Domain

 

Screen Shot 2560-01-16 at 2.52.13 PM

 

 

Screen Shot 2560-01-16 at 2.54.06 PM

 

Domain : ให้กรอกชื่อ domain ที่ต้องการจะเพิ่มโดยไม่ต้องมี http:// และ www นำหน้า

Bandwidth : เราสามารถกำหนดได้ว่าโดเมนนี้สามารถใช้งาน Bandwidth ได้เท่าไร โดยปกติจะติ๊กถูกที่ Same as Main Account เพื่อใช้งาน bandwidth รวมกับ Account หลัก

Disk Space : กำหนด quota ในการใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

Secure SSL : หากเราต้องการให้เวปเราใช้งาน https:// ให้ทำการติ๊กถูกในช่องนี้ด้วย

CGI Access : เปิดเพื่อใช้งาน fast CGI

PHP Access : เปิดให้เวปสามารถ execute ไฟล์ PHP ได้

การเปลี่ยนแปลงชื่อ Domain  ให้เข้าไปที่  Domain Setup -> Change a Domain Name

 

Screen Shot 2560-01-16 at 2.52.20 PM

 

เราสามารถเปลี่ยนชื่อ Domain ได้ทันที่โดยกรอกชื่อ Domain ใหม่เข้าไปในช่องว่าง

 

Screen Shot 2560-01-16 at 2.59.21 PM