การบริหารจัดการ FTP Account

การบริหารจัดการ FTP Account

การบริหารจัดการ FTP ทั้งหมดทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไข Account สามารถเข้าผ่านเมนู FTP Management

โดย default แล้วรหัสผ่าน ftp จะสามารถใช้รหัสเดียวกันกับ Directadmin ได้และ Path จะเป็นในรูปแบบนี้เช่น ในบทความนี้ใช้งาน user ชื่อ admin

ซึ่งถ้าเรา FTP ด้วย Account นี้ก็จะได้ directory หลักอยู่ที่ /home/admin แต่ถ้าเราต้องการจะสร้าง FTP Account อื่นเพื่อให้บุคคลอื่นในองค์กรณ์ของเรา หรือต้องการจะ ftp accout แยกในแต่ละโดเมนก็สามารถทำได้ดังนี้

 

โดยปกติชื่อ user จะตามด้วย @domain เสมอ เราสามารถสร้าง Account และ Custom ได้ดังนี้

 

FTP Username : ชื่อ user ที่จะใช้งาน
FTP Account Enter Password : กำหนด Password ที่ต้องการ หรือกดที่ลูกเต๋า เพื่อ Random Password เพิ่มเติม

เราสามารถเลือก Directory ได้ 4 รูปแบบ แต่ที่นิยมกันคือเลือกตาม Domain กับ Custom Directory ซึ่งถ้าต้องการที่จะแยก Domain แต่ละ Domiain ให้เลือก Domain ตามตัวอย่าง แต่ถ้าต้องการ Custom Direcoty ให้เลือกที่ เมนู Custom และใส่ Path ไปเช่น /home/admin/domain/putter.network/custom เป็นต้น

จากนั้นกด Create แล้วจะมี pop-up เด้งขึ้นมา เพื่อแจ้งรายละเอียด FTP ให้ทราบ