การบริหารจัดการ FTP Account

การบริหารจัดการ FTP Account

การบริหารจัดการ FTP ทั้งหมดทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไข Account สามารถเข้าผ่านเมนู FTP Management

Screen Shot 2560-01-16 at 4.25.00 PM

โดย default แล้วรหัสผ่าน ftp จะสามารถใช้กันเดียวกับ Directadmin ได้และ Path จะเป็นในรูปแบบนี้เช่น ในบทความนี้ใช้งาน user ชื่อ admin

Screen Shot 2560-01-16 at 4.26.13 PM

ซึ่งถ้าเรา FTP ด้วย Account นี้ก็จะได้ directory หลักอยู่ที่ /home/admin แต่ถ้าเราต้องการจะสร้าง FTP Account อื่นเพื่อให้บุคคลอื่นในองค์กรณ์ของเรา หรือต้องการจะ ftp accout แยกในแต่ละโดเมนก็สามารถทำได้ดังนี้

Screen Shot 2560-01-16 at 4.29.46 PM

โดยปกติชื่อ user จะตามด้วย @domain เสมอ เราสามารถสร้าง Account และ Custom ได้ดังนี้

FTP Username : ชื่อ user ที่จะใช้งาน
FTP Account Enter Password : กำหนด Password ที่ต้องการ
Re-Enter Pasword : กำหนด Password อีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เราสามารถเลือก Directory ได้ 4 รูปแบบ แต่ที่นิยมกันคือเลือกตาม Domain กับ Custom Directory ซึ่งถ้าต้องการที่จะแยก Domain แต่ละ Domiain ให้เลือก Domain ตามตัวอย่าง แต่ถ้าต้องการ Custom Direcoty ให้เลือกที่ เมนู Custom และใส่ Path ไปเช่น /home/admin/domain/putter.network/custom เป็นต้น