วิธีสร้างลายเซ็นใน Roundcube Webmail

วิธีสร้างลายเซ็นใน Roundcube Webmail

1. Login เข้าระบบ  Webmail Roundcube

2. กดที่ปรับแต่งค่าส่วนตัว

3. เลือกชื่อแสดงตัว

4. เลือกบัญชี E-mail ที่ต้องการสร้างลายเซ็น

5. กดสร้างลายเซ็นที่ต้องการที่แถบเครื่องมือ

6. กด Save