การทำให้ User สามารถเปลี่ยน Password เองได้ใน Roundcube (Directadmin)

การทำให้ User สามารถเปลี่ยน Password เองได้ใน Roundcube (Directadmin)

แก้ไขไฟลื config ของ Roundcube และเพิ่ม Driver ลงไปได้เลย ปกติจะมี Library นี้อยู่แล้วใน Roundcube Version ใหม่ๆ

/var/www/html/roundcube/plugins/password/config.inc.php

เพิ่ม Code ด้านล่าง (ให้ลองมองหาตัวแปรพวกนี้ดูก่อน บางครั้งอาจจะซ้ำ ให้เปลี่ยนเป็นตามนี้ได้เลย)

$rcmail_config['plugins'] = array('password');
$rcmail_config['password_driver'] = 'directadmin';
$rcmail_config['password_directadmin_host'] = 'ssl://localhost';