วิธีซ่อม GRUB Loader (CentOS)

วิธีซ่อม GRUB Loader (CentOS)

กรณี Boot OS ไม่ขึ้นแล้วมีข้อความขึ้นแค่ grub> ก็สามารถแก้ด้วยการ re-install grub ใหม่ได้เลย

1 Boot เข้า rescue mode (boot แผ่น CentOS แล้วเคาะ space bar)

2 re-install grub ใหม่ได้เลย (แก้เป็น Disk ที่ลง boot loader)

# chroot /mnt/sysimage
# grub-install /dev/sda

** หาก grub-install แล้วมีข้อความ return error ให้หาสาเหตุได้จากคำสั่งด้านล่าง

grub-install --recheck /dev/sda