การติดตั้ง IONCUBE (CENTOS 6.4+VESTACP)

การติดตั้ง IONCUBE (CENTOS 6.4+VESTACP)

 

ionCube คืออะไร
ionCube ถ้าพูดแบบบ้านๆมันก็เป็น tools ที่ใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัสไฟล์ php ซึ่งการจะถอดรหัสนั้นต้องใช้ความสามารกันพอสมควร ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในหมู่ programmer ที่ต้องการให้ Source Code ที่เขียนนั้นเป็นความลับ (ในระดับหนึ่ง) อ่านเพิ่มเติม

ซึ่งทางฝั่งของ Web Server จำเป็นต้องติดตั้ง Library นี้จึงจะมาสามารถ ionCube ได้

ขั้นตอนการติดตั้ง

yum -y install https://www6.atomicorp.com/channels/atomic/centos/6/x86_64/RPMS/atomic-release-1.0-16.el6.art.noarch.rpm
yum -y install php-ioncube-loader
service httpd restart

ติดตั้งใน VestaCP

wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar zxf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
mv ioncube /usr/local

หลังจากนั้นเพิ่มข้อความด้านล่างไว้ใน php.ini แล้ว restart web server

[Zend Modules]
zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.4.so
zend_extension_ts = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.4_ts.so