วิธีการย้ายข้อมูลอีเมลด้วยโปรแกรม Thunderbird

วิธีการย้ายข้อมูลอีเมลด้วยโปรแกรม Thunderbird

การย้าย (Copy) ข้อมูลจาก Email เดิม ไปยัง Email Account อื่นๆ ดังนี้

เริ่มดาวน์โหลดโปรแกรม thunderbird คลิกที่นี้

แผนผังการทำงาน

เชื่อมต่ออีเมล์เดิม >> backup ข้อมูลที่ต้องการ inbox , junkmail ลง Local Folder (เครื่องคอมตัวเอง)

เชื่อมต่ออีเมล์ใหม่ >> copy ข้อมูลที่ backup ไว้ใน Local Folder ย้ายเข้าอีเมล์ใหม่

  • ขั้นตอนในส่วน backup เก็บข้อมูลไว้ในเครื่องคอมของเรา

หลังจากที่เปิดหน้าโปรแกรมให้กรอกข้อมูลอีเมลเดิมที่ต้องการเก็บข้อมูลไว้ดังรูป

1.กรอก Username , Email / Password

2.เลือกเป็น IMAP >> Done

ตั้งค่าในส่วนเซิฟเวอร์เพื่อให้อีเมลเชื่อมต่อกับโฮสที่เก็บข้อมูลอีเมล์ไว้

1.คลิก Account Settings

2.คลิก การตั้งค่าเซิฟเวอร์

3.ชื่อเซิฟเวอร์กรอกเป็น :  IP Server ของเมล์

4.ความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ : ไม่มี / None

กลับมายังหน้า inbox

1.คลิก เเถบเข้าหน้า inbox

2.จะมีป๊อปอัปขึ้นมาให้ใส่ :  Password email >> ลงชื่อเข้าใช้

*หากไม่มีป๊อปอัปขึ้นอาจจะต้องรอโปรแกรมเชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์ หรือลองตรวจสอบไอพีอีกครั้ง

ขั้นตอนดำเนินการ

1.คลิกขวาที่ โฟรเดอร์ภายในเครื่อง (Local Folder) >> คลิก โฟรเดอร์ใหม่

2.ตั้งชื่อโฟรเดอร์ที่จำง่ายเพื่อกันความสับสน

เช่น backup ข้อมูลใน inbox ตามด้วยชื่อ user /domian

1.คลิกเลือกโฟรเดอร์ที่ต้องการ

2.คลิกในส่วนข้อมูลเเล้วคลุมดำข้อมูลทั้งที่ต้องการหรือกด Ctrl + A หรือ  command + A

3.คลิกขวา >> คัดลอกไปยัง >> โฟรเดอร์ภายในเครื่อง >> เลือกโฟรเดอร์ที่สร้างไว้ในขั้นตอนเเรก

หากเรียบร้อยเเล้วจะเเสดงหน้าต่างดังนี้

1.สามารถดูเเถบการโหลดข้อมูลได้ด้านล่างซ้ายของโปรแกรม

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

– ขั้นตอนในส่วน copy ข้อมูลที่เก็บไว้ในเครื่องคอมไปไว้ที่อีเมลใหม่

/ตั้งค่าอีเมล์ใหม่เหมือนขั้นตอน backup ทั้งหมด

/ตั้งค่าเซิฟเวอร์ใหม่ที่บัญชีเมล์ใหม่

/จะมีป๊อปอัปให้ใส่ password email เหมือนเดิม

เพียงเท่านี้ก็สามารถเชื่อมกับเซิฟเวอร์เรียบร้อย

คลิก บัญชีเมล์ที่ใช้งาน >> คลิก อีเมล/ email >> แถบตั้งค่าบัญชีเมล์ใหม่จะเปิดขึ้นมา

ดำเนินการดังนี้

1.คลิกที่โฟรเดอร์ backup ในส่วน local ที่เก็บข้อมูลไว้

2.คลุมดำขข้อมูลทั้งหมด

3.คลิกขวา

4.เลือก คัดลอกไปยัง  >> เลือกชื่อบัญชีเมลใหม่  >> เลือกโฟรเดอร์ปลายทาง

หากข้อมูลอัปโหลดเรียบร้อยจะเเสดงดังรูปนี้