การอัพเกรด Custombuild เป็น Version 2

การอัพเกรด Custombuild เป็น Version 2

ตรวจสอบ Version ที่

/usr/local/directadmin/custombuild/build

หากยังเป็น version 1.x และต้องการจะเปลี่ยนเป็น Version 2.x ทำตามขั้นตอนดังนี้

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz