ติดตั้ง php-ldap ใน Directadmin

ติดตั้ง php-ldap ใน Directadmin

Install Openldap-Devel

yum -y install openldap-devel

ให้ copy ไฟล์ php version ที่ใช้ในตัวอย่างจะทำกับ php version 5.6

cd /usr/local/directadmin/custombuild
mkdir -p custom/ap2
cp -fp configure/ap2/configure.php56 custom/ap2/configure.php56

เพิ่ม ldap และ ldap-sasl เพื่อรอ custombuild ทำงาน

--with-ldap=/usr \
--with-ldap-sasl=/usr
ln -s /usr/lib64/libldap.so /usr/lib/libldap.so
ln -s /usr/lib64/libldap_r.so /usr/lib/libldap_r.so

build ผ่าน custombuild

./build all d