เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ WordPress ด้วยการทำ Index ในตาราง wp_options

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ WordPress ด้วยการทำ Index ในตาราง wp_options

ผมเคยพบเวปไซต์ของลูกค้าหลายคนที่ตาราง wp_options บวมจากการทำงานบางอย่างของ Plugin หรือ Themes ที่ไม่ได้คิดมาถึงการทำ performance Tuning และเป็นสาเหตุให้โหลดหน้าเวปช้า ทำ Cache แต่ก็ Cache ได้ไม่ครบตามที่ควรจะเป็นและมีการ query ตาราง wp_option และเข้า Database Server ตลอดเวลา

 

ขั้นตอนการทำ Index ข้อมูล

– Backup ฐานข้อมูลก่อนเพื่อความปลอดภัย

– นำ command ด้านล่างไปรันที่ Database Server (หรือผ่าน phpMyAdmin)

ALTER TABLE wp_options ADD INDEX autoload (autoload);