วิธีแก้ปัญหา too many connection ใน Filezilla

วิธีแก้ปัญหา too many connection ใน Filezilla

สำหรับผู้ใช้งาน FileZilla อาจพบข้อความแจ้ง “421 Too Many Connections (8) from this IP” ซึ่งเป็น error ที่เกิดจาก การเปิด FTP ใหม่ขึ้นมา โดยที่ยังไม่ได้ปิดการเชื่อมต่อ FTP เดิม error นี้เกิดขึ้นเพราะทางผู้ให้บริการโฮสติ้งได้จำกัดการเชื่อมต่อ FTP ไว้ เพื่อป้องกันปัญหาเซิร์ฟเวอร์ overload ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อแบบ FTP พร้อมๆ กัน

1.เปิดโปรแกรม Filezilla และ คลิกที่ File เลือก Site Manager…

2.เลือกโดเมนที่ต้องการจำกัดการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิกที่แท้บ Transfer Settings

3.เลือก Transfer mode เป็น Passive และติ๊กถูกหน้าข้อความ Limit number of simultaneous connections and enter a Maximum number of connections จากนั้นใส่จำนวนการเชื่อมต่ออแนะนำให้ใส่ 8

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า