การใช้งาน CloudFlare SSL

การใช้งาน CloudFlare SSL

1. Login เข้า Cloudflare และเลือกโดเมนที่ต้องการตั้งค่า SSL

2. หลังจากนั้นให้ คลิกเมนู SSL/TLS ด้านซ้ายมือ จะเข้าไปที่ Overview

3. ในส่วนของ Encryption mode เลือกเป็น Full 

Tip : Off : คือการปิดไม่ให้ใช้ HTTPS ได้
        Flexible SSL : คือการเปิดใช้ SSL ที่ฝั่ง Cloudflare อย่างเดียว โดยให้ส่วน Server  ทำการ Disable SSL หรือไม่จำเป็นต้องติดตั้ง SSL Certificate
        Full SSL :  คือต้องติดตั้ง SSL Certificate หรือ Enable SSL ให้กับ Server เพราะการติดต่อระหว่าง Cloudflare กับ Server จะคุยผ่าน HTTPS

4. เมื่อตั้งค่า  Mode เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู Edge Certificates แถบด้านซ้าย
5. เปิดการใช้งาน Always Use HTTPS
6. เปิดการใช้งาน Automatic HTTPS Rewrites เพื่อแก้ปัญหา Mixed content
7. ตั้งค่าเรียบร้อยทดสอบการใช้งาน SSL ได้ที่ https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html ถ้าขึ้นสีเขียวทั้งหมด เป็นอันเสร็จเรียบร้อย