วิธี Allow IP ของ Cloudflare บน CSF Firewall

วิธี Allow IP ของ Cloudflare บน CSF Firewall

ปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่ใช้ CSF ร่วมกับ Cloudflare คือการเกิด false positive ของ CSF Firewall คือตัว firewall ดันไป Block IP ของ Cloudflare ทำให้หากเรียกมาจาก CDN เซิฟเวอร์เดิมจะเข้าเวปไซต์ไม่ได้โดยตัว CSF มองว่าเป็นการโจมตี ซึ่งวิธีการแก้ทาง Ruk-Com Hosting เลือกที่จะ Allow IP ของ Cloudflare ทั้งหมดโดยอ้างอิง Class IP ของ Cloudflare เอง

 

Allow

for i in `curl https://www.cloudflare.com/ips-v4`; do csf -a $i; done

Ignore

for i in `curl https://www.cloudflare.com/ips-v4`; do echo $i >> /etc/csf/csf.ignore; done