การเชื่อมต่อเว็บกับ CloudFlare CDN

การเชื่อมต่อเว็บกับ CloudFlare CDN

เมื่อสมาชิกเสร็จแล้ว จะเข้ามาสู่หน้า Add Site

 

ให้ทำการเพิ่ม Domain Name ของเราเข้าไป  –> คลิก Add Site

 

จากนั้นเลือกแพลนเป็นแบบ Free –> คลิก ​Confirm Plan

 

 

กรอกข้อมูลช่อง Type , Name , IP Address  –> คลิก Add record

 

 

(รูปลูกศรทะลุเมฆก็คือมันจะใช้งานผ่าน CloudFlare นั่นเอง) ให้คลิกที่ Continue

 

 

เลื่อนลงมาดูหัวข้อที่ 2. ให้คัดลอกข้อมูล Nameserver1 , Nameserver2 ของ Cloudflare ไปเปลี่ยน เพื่อให้ Nameserver ชี้มาที่ Cloudflare

 

 

จากนั้นรอ DNS update 10-15 นาที เว็บจะสามารถใช้งานได้ปกติ (ระหว่างรอ DNS update เว็บจะไม่สามารถใช้งานได้)