Page และ Post แตกต่างกันอย่างไรใน WordPress

Page และ Post แตกต่างกันอย่างไรใน WordPress

ใน WordPress นั้นจะมีเมนูสร้างเนื้อหาหลักอยู่ 2 อย่าง คือ Page (หน้า) และ Post (บทความ) ทั้งสองอย่างนี้คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เว็บไซต์ของเราแสดงผลที่เราต้องการ Post กับ Page นั้นแตกต่างกันมาก

1.การสร้าง Page

ต้องสร้างหน้าที่เป็นเนื้อหาหลักของเว็บที่ทุกเว็บไซต์ต้องมี ได้แก่หน้า  Home, About และหน้า Contact ซึ่งหน้าดังกล่าว ต้องสร้างที่ Page มีวิธีการใช้งานดังนี้

ให้ไปที่ Page > add new > ใส่ชื่อหน้า กับเนื้อหา ลงไป แล้วกด Publish เผยแพร่ข้อมูล

2.การสร้าง post

post คือ หน้าข้อมูลที่ต้องการแบ่งเนื้อหาตาม category (หมวดหมู่) ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ post มีความแตกต่างจาก page

ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น เขียน post ต้องวางแผนสร้าง category ก่อน ว่าเว็บเราจะแบ่งหมวดหมู่เป็นประเภทใดบ้าง

เช่น เว็บคุณขายเสื้อผ้า อาจจะแบ่งประเภทหมวดหมู่ได้ดังนี้

  • รีวิว
  • ข่าวสาร
  • แฟชั่น (การแต่งตัว)
  • ไลฟ์สไตล์ (การใช้ชีวิต)

การสร้าง Category

ให้เราไปที่ post > คลิก Categories

Name: ใส่ชื่อหมวดหมู่ จะใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้

Slug: คือ URL ที่จะแสดงหน้าเว็บ ตรงจุดนี้แนะนำให้ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ

เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จ คลิก Add New Category ให้เรียบร้อย

ตัวอย่างการสร้างหมวดหมู่

วิธีการสร้าง Post

ไปที่ post > add new จากนั้นให้ใส่เนื้อหาของบทความลงไป

ในทุก ๆ Post ต้องมี 4 สิ่งนี้ คือ

1.ชื่อเรื่อง

2.Categories (หมวดหมู่)

3.เนื้อหา

4.Featured image (รูปภาพหน้าปก)

และใน 1 Post สามารถอยู่ในหลาย Categories ได้