การใช้งาน Post

การใช้งาน Post

เมื่อเข้ามาที่ Loging เข้าระบบหลังบ้านของ WordPress แล้วให้เข้า
Menu Posts -> Add New

เราสามารถเขียน Post ได้จาก แบบฟอร์มด้านล่างโดนจะมีส่วนประกอบดังนี้

1. สำหรับใส่หัวข้อ หรือ ชื่อเรื่องของเราต
2. ใส่เนื้อหาหรือบทความ รวมถึงรูปภาพ และวีดีโอ โดยหลักการแล้วคล้ายๆกับ  Microsoft Word ที่เราคุ้นเคยกันดี
3. ตัวจัดการการมองเห็น Post
3.1 เมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Public เผยแพร่ได้เลย
3.2 ปุ่ม Save Draft หากเขียนบทความยังไม่เสร็จ และอยากเก็บไว้ก่อนยังไม่อยากให้ใครเห็น สามารถ Save เป็น Draft ไว้ได้จะได้ไม่ต้องเขียนใหม่
3.3  Status : บางครั้งเรา Public บทความไปแล้ว อยากมาแก้ไขสามารถมาเปลี่ยน Status ได้ในส่วนนี้ 
3.4 Publish immediately : หรือว่า จะเขียนบทความไว้ก่อนแล้วให้มา Post ในวันและเวลาที่กดหนด ก็สามารถทำได้ ที่

4. Categories : เป็นส่วนจัดการหมวดหมู่ให้กับ Posts  เหมือนเป็นการจัดระเบียบตามเนื้อหาของบทความ
5. Tags : เป็นการสรุป คำสำคัญของบนความ การจัดระเบียบตามคำสำคัญของบทความ
6. Featured Image : ส่วนจัดการรูปภาพของบทความ