การ Generate Private Key และ CSR บน Directadmin

การ Generate Private Key และ CSR บน Directadmin

1. Log in เข้าไปยังระบบ Control Panel DirectAdmin
2. ไปที่หัวข้อ Advanced Features เลือก SSL Certificates

3. เลือกที่หัวข้อ “Create A Certificate Request” และใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน ตามรูปภาพ

4. หลังจากใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วกด Save ได้เลย

  • 2 LetterCountry Code: ชื่อย่อที่ตั้งประเทศ เช่น ถ้าหากอยู่ในไทยให้ใช้ TH
  • State/province: ชื่อที่ตั้งจังหวัด
  • City: ชื่อเขต อำเภอ
  • Company: ชื่อองค์กรหรือชื่อบริษัทที่จดทะเบียนโดเมนที่ต้องการขอ SSL
  • Company Division: ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น IT
  • Common name: ชื่อโดเมนจริงที่ต้องการใช้งาน SSL
  • E-mail: ใส่ email account ของผู้ดูแล
  • Key Size: เลือกเป็น 2048 bit

6. เมื่อกด Save  แล้วคุณจะได้รับ Certificate Request Code  ตรวจสอบความถูกต้องของ CSR ก่อนนำส่ง โดย Copy รหัสที่ได้รับ

และนำไปตรวจสอบที่ https://ssl.in.th/tools/csr-decoder/ หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยนำรหัสที่ได้รับส่งให้ทางผู้ให้บริการ SSL เพื่อทำการสั่งซื้อ SSL Certificate ได้เลย

Warning : ให้ทำการคัดลอกรหัสทั้งหมดนี้แล้วบันทึกเก็บไว้ให้ดี เพราะต้องนำค่านี้ให้กับทางผู้ให้บริการ SSL ทำในขั้นตอนต่อไป