การติดตั้งปลั๊กอิน Really Simple SSL

การติดตั้งปลั๊กอิน Really Simple SSL

1. การ Login เข้าระบบ WordPress

 

2. เมื่อเข้าระบบมาได้แล้ว ให้กดไปยังเมนู Plugins > Add New 

 

3. กดค้นหาปลั๊กอินชื่อ Really Simple SSL > Install Now

 

4. กดติดตั้งปลั๊กอิน Activate

 

5. กดใช้งานปลั๊กอิน Go ahead, activate SSL!

 

6. หากสำเร็จจะแจ้งสถานะดังภาพ (https)