ການຕິດຕັ້ງປລັກອິນ Really Simple SSL

ການຕິດຕັ້ງປລັກອິນ Really Simple SSL

1. ການ Login ເຂົ້າລະບົບ WordPress

 

2. ເມື່ອເຂົ້າລະບົບມາໄດ້ແລ້ວ ໃຫ້ກົດໄປທີ່ເມນູ Plugins > Add New

 

3. ກົດຄົ້ນຫາປລັກອິນຊື່Really Simple SSL > Install Now

 

4. ກົດຕິດຕັ້ງປລັກອິນ Activate

 

5. ກົດນໍາໃຊ້ປລັກອິນ Go ahead, activate SSL!

 

6. ຫາກສໍາເລັດຈະແຈ້ງສະຖານະດັ່ງພາບ (https)