วิธีการเพิ่มโดเมนใน Direct Admin

วิธีการเพิ่มโดเมนใน Direct Admin

1. การLogin เข้าระบบ Direct Admin

หลังจากที่เราได้อีเมลข้อมูลการใช้งาน Directadmin จากทางรักคอมแล้ว ให้เราเลื่อนมาดูในส่วน   Direct Admin Account

เราสามารถ Login เข้าสู่ระบบ Directadmin โดยใช้ Link URL  , Username  และ ​Password ที่ได้รับในอีเมล

2. เมื่อเข้าระบบมาได้แล้ว ให้กดไปยังเมนู Domain Setup

3.เมื่อเข้ามายังเมนู Domain Setup เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด Add Another Domain

4.หลังจากนั้น ให้ข้อมูลรายละเอียดลงในฟอร์มให้เรียบร้อย ขั้นตอนนี้แนะนำให้เปิดใช้งาน SSL ตามรูปภาพได้เลย

เมื่อทำการตั้งต่าตามรูปภาพเสร็จกด Create เท่านี้ก็จะสามารถเพิ่ม   Domain ลงบน Directadmin Account สำเร็จ

การเพิ่ม Domain นั้น ถ้าเป็น Package VPS จะสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัน แต่หากเป็น Share Hosing จำนวน Domain ที่สามารถเพิ่มได้ จะอ้างอิงตามรายระเอียดในหน้า Website http://hostings.ruk-com.in.th