ติดตั้ง WordPress ผ่าน Softculous

ติดตั้ง WordPress ผ่าน Softculous

1. การLogin เข้าระบบ Direct Admin

หลังจากที่เราได้อีเมลข้อมูลการใช้งาน Directadmin จากทางรักคอมแล้ว ให้เราเลื่อนมาดูในส่วน   Direct Admin Account

เราสามารถ Login เข้าสู่ระบบ Directadmin โดยใช้ Link URL  , Username  และ ​Password ที่ได้รับในอีเมล

2. เข้ามาในส่วน App installer และเลือก icon WordPress

3. เลือก install now

4. ตั้งค่า Software Setup 

1. เลือก WordPress Core version ที่ต้องการ

2. เลือก Protocol ของ Website ที่ต้องการแนะนำให้เป็น https://www

3. เลือก Domain ที่ต้องการติดตั้ง ในส่วนนี้หากไม่พบ Domain ที่ต้องการแนะนำให้ทำการ Logout Directadmin และ ทำการ Login เข้ามาใหม่อีกครั้ง

5. การติดตั้ง Admin Account

1. ตั้ง Username

2. ตั้ง Password ไม่แน่นำให้ตั้งรหัสผ่านที่ง่ายเกินไป หรือเบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆที่สามารถหาได้จาก Website

3. ตั้งค่า E-mail แนะนำให้ใส่ E-mail ที่สามารถใช้ได้จริง

5.  กดปุ่ม install  เพื่อทำการตั้งค่า WordPress

และรอติดตั้งจนเร็จ