ຕິດຕັ້ງ WordPress ຜ່ານ Softculous

ຕິດຕັ້ງ WordPress ຜ່ານ Softculous

1. ການ Login ເຂົ້າລະບົບ Direct Admin

หลังจากที่เราได้อีเมลข้อมูลการใช้งาน Directadmin จากทางรักคอมแล้ว ให้เราเลื่อนมาดูในส่วน   Direct Admin Account

เราสามารถ Login เข้าสู่ระบบ Directadmin โดยใช้ Link URL  , Username  และ ​Password ที่ได้รับในอีเมล

ເມື່ອເຂົ້າມາໃນ Directadmin ໃຫ້ເລື່ອນມາລຸ່ມສຸດ ຈະເຫັນ Apps installer
ເລືອກ WordPress ເພື່ອຕິດຕັ້ງ

ต้องลบ wp ในข้อ 4 ออกมิเช่นนั้นจะติดตั้งที่  Domain.com/wp 1. เลือก WordPress Core version ที่ต้องการ

2. เลือก Protocol ของ Website ที่ต้องการแนะนำให้เป็น https://www

3. เลือก Domain ที่ต้องการติดตั้ง ในส่วนนี้หากไม่พบ Domain ที่ต้องการแนะนำให้ทำการ Logout Directadmin และ ทำการ Login เข้ามาใหม่อีกครั้ง

1. ตั้ง Username

2. ตั้ง Password ไม่แน่นำให้ตั้งรหัสผ่านที่ง่ายเกินไป หรือเบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆที่สามารถหาได้จาก Website

3. ตั้งค่า E-mail แนะนำให้ใส่ E-mail ที่สามารถใช้ได้จริง

และรอติดตั้งจนเร็จ